Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  • Eklenme Tarihi:

     03 Aralık 2016

  • Okuma Sayısı:

     88

Sivas Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Stajyer öğrencilere yönel temel İSG eğitimi düzenlenmiştir

       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına alınmıştır.
      İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve 6331 Sayılı İSG kanunu gereğince 02/12/2016 tarihinde Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde mesleki beceri eğitimi alan 84 stajyere temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenlenmiştir.  Mesleki beceri eğitimleri alan geleceğin çalışan adayı stajyerlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bir farkındalık oluşması hedeflenmiştir. Halk Eğitim Merkezi konferans salonun düzenlenen eğitimin değerlendirme sonucuna göre katılımcıların tamamı başarılı olmuştur. Eğitimde İşyeri Hekimimi Uzm. Dr. Mehmet Emin ÖZDEMİR, İş Güvenliği Uzmanları Özer YILMAZ, Tuğrul KEKLİKCİ, Fatma ARSLAN BALCI, Psikolog Seval İPEK ve İşyeri Hemşiresi Meral Aydığdu eğitimci olarak görev almıştır. 

Aç / Kapat
Arka Plan