Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KASIM-ARALIK 2017 1. PERİYOT ASM DENETİMLERİ

Güncelleme Tarihi: 18/10/2017

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin“Denetim” başlıklı 33.maddesi ve 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 11. maddesi hükümleri ile Sağlık Bakanlığının 03.01.2012 tarih ve 306 sayılı yazıları çerçevesinde aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yürürlükteki mevzuat, sözleşme hükümlerine uygunluk ve diğer konularda rutin 2017 yılı 2. dönem İzleme ve Değerlendirmesi, Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Şubesi tarafından aşağıya eklenmiş olan listede belirtilen tarihlere göre yapılacaktır.

KASIM-ARALIK 2017 1. PERİYOT ASM DENETİMLERİ LİSTESİ