Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması

Güncelleme Tarihi: 22/08/2017

            Bakanlığımızca Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel ve  biyokimyasal ölçümler (kan ve idrar) ile de desteklenerek belirlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile "Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması) çalışması yürütülmektedir.

            Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması
17 Nisan 2017 tarihinde başlatılmış olup  31 Temmuz 2017 tarihinde  tamamlanması planlanmakta idi. Ancak Ramazan ayında araştırma kapsamında yapılmakta olan tahlil sonuçlarının olağan dışı sonuçlar verme olasılığı nedeiyle 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle saha çalışmasına ara verilmiş olup, 03 Temmuz 2017 tarihinde tekrar başlanmıştır. Saha çalışmasının 31 Ağustos 2017 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.


Görevli Personel Listesine buradan ulaşabilirsiniz