İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

GÜNCELLENME TARİHİ: 01/02/2017

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3. Görevlendirme onaylarını almak, takibini yapmak, gerektiğinde iptal ve uzatma onaylarını almak

4. Personelin izin, rapor, ücretsiz izin, mazeret izni, yurtdışı izin işlemlerini yürütmek.

5. Yeşil pasaport işlemlerinin yürütülmesi.

6. Aday Memur eğitimlerinin yapılması, sınav sorularının hazırlanması ve eğitimlerde başarılı olan personelin sınava tabi tutulması işlemlerini yapmak.

7. İlin aktif çalışan personel sayılarını paydaşlardan alarak her 15 günde bir güncel ve doğru bir biçimde Sağlık Bakanlığına bildirmek.

8. İldeki özel ve üniversite hastanelerinin Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) kullanıcılarına destek sağlamak, yetkilendirme ve iptal işlemlerini yapmak.

9. ÇKYS kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme işlemlerini yürütmek.

10. Yardımcı Sağlık Personeli Diplomalarının tescil işlemlerini yapmak.

11. Özlük dosyalarını düzenlemek, tayin olan personelin özlük dosyasını ilgili kuruma göndermek, almak ve sağlam bir biçimde muhafazasını sağlamak.

12. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

13. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

14. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

15. Mevcut durumu, ihtiyacı, Standart ve PDC sayılarının takibini yaparak gerektiğinde yöneticilerle paylaşmak.

16. Personel ihtiyacını Bakanlık ile paylaşmak.

17. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Dökümanlar

Mevzuat

Bize Ulaşın

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Yüceyurt Mah. Rahmi Günay Cad.
Merkez/ SİVAS
Telefon: 0346 225 63 67
Faks:      0346 221 95 55